Προβλήματα με την ανεξέλεγκτη βόσκηση σε αρκετές κοινότητες της Πάφου

Sharing is caring!

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.560, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αρκετές κοινότητες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με την ανεξέλεγκτη βόσκηση που υπάρχει και τις τεράστιες καταστροφές που δημιουργούνται τόσο στις καλλιέργειες όσο και στην άγρια πανίδα. Ως μέτρο για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού εισηγούνται την επαναφορά του θεσμού του αγροφύλακα και την παραχώρηση αρμοδιοτήτων στα κοινοτικά συμβούλια μέσα από τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας.
Ως εκ τούτου, ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός να ενημερώσει το σώμα πώς προσεγγίζει το θέμα αυτό.»

ΓΧ/ΙΤ//Er-23.06.011.04.560

_______________________
Απάντηση ημερομηνίας 11 Σεπτεμβρίου 2020 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.560, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Πάφου κ. Ηλία Μυριάνθους

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας με θέμα την ανεξέλεγκτη βόσκηση που προκαλεί ζημιές σε καλλιέργειες, και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
(α) Ο έλεγχος και η φροντίδα των αιγοπροβάτων κατά την βόσκησή τους εκτός περίκλειστου χώρου, ρυθμίζεται από τον περί Προβάτων και Αιγών (Άδεια Ποιμένων και Έλεγχος) Νόμο (ΚΕΦ. 91) του 1965. Με βάση την υπό αναφορά νομοθεσία, οι Έπαρχοι έχουν την αρμοδιότητα χορήγησης κατάλληλης άδειας σε κτηνοτρόφους για να βόσκουν τα ζώα τους έξω από περίκλειστο χώρο ως επίσης και την ευθύνη, σε συνεργασία με την οικεία Τοπική Αρχή, για την ορθή εφαρμογή του Νόμου. Η εισήγηση των Τοπικών Αρχών για παραχώρηση σε αυτές αρμοδιοτήτων ελέγχου των αιγοπροβάτων κατά τη βόσκηση, μας βρίσκει προκαταρκτικά σύμφωνους ως Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, και μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τον εκσυγχρονισμό της Νομοθεσίας.
(β) Σχετικά με την εισήγηση για επαναφορά του θεσμού του αγροφύλακα, σημειώνεται ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 16.10.2018, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 3(1) του περί Αγροφυλάκων Νόμου, μετά από σύσταση του Επάρχου Πάφου, αποφάσισε όπως οι Κοινότητες Αγίας Μαρίνας Κελοκεδάρων, Κοιλίνειας, Στατού – Άγιου Φώτιου, Σαλαμιούς, Γαλαταριάς, Πενταλιάς, Τραχυπέδουλας, Αμαργέτης και Νατάς, ενωθούν σε σύμπλεγμα για τους σκοπούς των εν λόγω Νόμων. Αποφάσισε επίσης την έγκριση κονδυλίων για την εξασφάλιση υπηρεσιών δύο αγροφυλάκων, οι οποίοι θα επιλαμβάνονται προβλημάτων σε γεωργικές περιοχές. Πρόσφατα, η Έπαρχος Πάφου προώθησε τη διαδικασία για εξασφάλιση των υπηρεσιών αγροφυλάκων. Η διερεύνηση της δυνατότητας για διεύρυνση του θεσμού του αγροφύλακα σε άλλες Κοινότητες, εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών με το οποίο είμαστε σε συνεννόηση για το θέμα.
2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινίσεις.»

ΓΜ/ΙΤ/Ap-23.06.011.04.560

Related posts